?est najboljih ideja i opcija za postavljanje podnih obloga u ku?i


E-mail koji smo dobili:

?Nedavno, suprug i ja smo se suo?ili sa menjanjem podnih obloga u celoj ku?i. Imali smo tepih star petnaest godina. Bio je isflekan i dotrajao. Nakon dosta razgledanja odlu?ili smo se za drvene laminatne podove za kuhinju, trpezariju, dnevnu sobu, predsoblje i hodnik. Pa kako ka?u, ne zna? dok ne proba?. Iako je laminat imao dobru cenu i izgleda vrlo elegantno, nije ba? prakti?an za svaku sobu u na?oj ku?i. Volela bih da smo malo vi?e razmi?ljali o tome koja podna obloga bi bila najbolja za svaku sobu nego o tome ?ta najbolje izgleda.?

Da li razmi?ljate o menjanju podnih obloga u Va?oj ku?i? Razmislite o cenama, prednostima i manama svake vrste podnih obloga pre nego ?to se tome posvetite. Ovde mo?ete na?i listu najpopularnijih vrsta podnih obloga, njihovih prednosti i nedostataka, kao i prostorija za koje one najvi?e odgovaraju.

1. Tvrda drvena gra?a

Tro?kovi: U zavisnosti od vrste tvrdog drveta za koju ste se odlu?ili mo?e Vas ko?tati od 3 ? 12 dolara po kvadratnom metru. Modifikovano drvo ?e Vas ko?tati malo manje. Ali pre svega, pored tro?kova za materijal, mora?ete da platite postavljanje istog ?to ?e Vas verovatno ko?tati stotine ili hiljade dolara.
Prednosti: Tvrda drva izgledaju jako lepo i imaju veliku preprodajnu vrednost. Lako se ?iste i odr?avaju i uglavnom zahtevaju samo usisavanje.
Nedostaci: Cena je najve?a mana. Kao i na plo?icama, kora?anje po tvrdom drvetu se glasno ?uje. Za prava tvrda drva potrebno je redovno odr?avanje, pogotovo u sobama gde se ?esto gazi ili hoda. Staja?a voda tako?e mo?e da uni?ti tvrdo drvo.
Najbolje prostorije: Najbolja prostorija za postavku tvrdog drveta je dnevna soba. Izgleda?e lepo i elegantno. Nije toliko prometna kao npr. predsoblje tako da bi drvo bilo za?ti?eno. Tako?e mo?ete staviti tepih da prigu?ite buku.

2. Plo?ice

Tro?kovi: Postoji mnogo razli?itih vrsta plo?ica. Po ceni mogu varirati od 1-20 dolara po kvadratnom metru. Profesionalno postavljanje mo?e Vas ko?tati stotine dolara u zavisnosti od veli?ine povr?ine.
Prednosti: Glazirane kerami?ke plo?ice su veoma trajne i otporne na ogrebotine. Otporne su na vodu. Plo?ice dolaze u razli?itim veli?inama i od raznih su materijala kao ?to su mermer, porcelan, travertin, ?kriljac i granit. Osim toga, plo?ice se jako lako ?iste i ne morate se mnogo brinuti oko mrlja.
Nedostaci: Hodanje po plo?icama se vrlo glasno ?uje i dosta odjekuje. Mogu biti jako hladne, a grejni sistemi za plo?ice su veoma skupi. Mogu da puknu i te?ko se popravljaju. Fug masa se prlja i treba je ?istiti.
Najbolje prostorije: S obzirom na to da su plo?ice otporne na vodu, idealne su za kupatilo ili kuhinju. Mogu ?ak odgovarati i za trpezariju gde se ?esto de?ava da se prospe hrana ili pi?e.

3. Laminat

Tro?kovi: Opet, cena varira, ali sam videla da se kotira negde od 0,50- 3 dolara po metru kvadratnom. Tako?e ?ete morati da platite postavljanje.
Prednosti: Moja omiljena stvar kod laminata je to ?to se ne mo?e lako izgrebati. Pa ako se to i desi, stavite malo biljnog ulja na ogrebotinu i to je to. Tako?e mo?e da li?i na pravo drvo ili plo?ice, toliko da ?ak ne mo?ete da ka?ete da li je pravo ili ne. Kao i tvrda drva, laminat se lako ?isti. Mo?ete ?ak i da napravite sami jeftine i prirodne preparate za ?i??enje ku?e. Jako su dobri ako imate ku?nog ljubimca jer ga ne mo?e izgrebati ili isprljati.
Nedostaci: Staja?a voda uni?tava laminat. Ovo sam nau?ila na te?i na?in, kada mi je iscureo fri?ider i morala sam da zamenim celu podnu oblogu u kuhinji. Ako se laminat uni?ti, za razliku od tvrdog drva, ne mo?e se popraviti.
Najbolje prostorije: Laminat je odli?an za prometne prostorije kao ?to je predsoblje ili bilo koja druga soba gde ima puno aktivnosti jer je istrajan. Toplo preporu?ujem da ga ne stavljate u kuhinju, kupatilo ili ve?ernicu s obzirom na to da laminat ne bi trebao da se kvasi.

4. Tepih

Tro?kovi: Cene tepiha vrlo variraju u zavisnosti od kvaliteta. Me?utim, standardno postavljanje i zastiranje tepiha ko?ta izme?u 2 i 5 dolara po kvadratnom metru. Postoje pristojne ponude za postavljanje u radnjama kao ?to su Lowe?s i Home Depot od oko 50 dolara.
Prednosti: Tepih ne samo da je mekan na dodir ve? i daje mekan izgled celoj prostoriji. Hodanje po njemu je tiho i ne odjekuje. Brzo i lako se postavlja i mo?e i?i preko neravnih podloga.
Nedostaci: Iako je napredak u tehnologiji vlakana omogu?io da tepisi budu vi?e otporni na mrlje, tepisi se ipak prljaju. ?ak i kada se ?esto usisavaju, ipak mo?e da ostane sakrivene prljav?tine. Kada smo suprug i ja pocepali stari tepih bila je gomila prljav?tine ispod. Tako?e, tepihe treba povremeno ?istiti parom da bi bili sve?i. Osim toga, tepih nije dobar za ljude sa alergijama.
Najbolje prostorije: Najbolja lokacija za tepih su sobe koje nisu prometne, kao ?to su recimo spava?e sobe, da bi smanjili nivo prljav?tine koja biva zarobljena u njemu. Tako?e, on daje sobi udobniji izgled i ose?aj.

5. 5. Vinil

Tro?kovi: Vinil najmanje ko?ta 1 dolar po kvadratnom metru, a najvi?e 5 dolara. Postavljanje ko?ta par stotina dolara.
Prednosti: Kao i tepih, vinil je tih za hodanje i lagan za stopala. U pore?enju sa nekim drugim vrstama podnih obloga, jako je jeftin.
Nedostaci: iako je vinil jako napredovao i mo?e se uraditi tako da izgleda kao drvo ili plo?ice, jo? uvek ne izgleda tako dobro kao prava stvar. Vinil se lako udubljuje i cepa, i smatram da je izazov o?istiti ga.
Najbolje prostorije: Vinil je dobar za sobe poput ve?ernice jer mo?e da prigu?i zvuk Va?e ma?ine za pranje ve?a. Mo?e biti dobar i za kupatilo i kuhinju zbog toplote koju dodaje.

6. Pluta

Tro?kovi: Ponovo postoji raspon cena: 2-8 dolara po kvadratnom metru.
Prednosti: Pluta je dobar izolator. Topla je, mekana i upija zvukove. Pluta je prirodan materijal, tako da je i ekolo?ka. Tako?e, s obzirom na to da je antibakterijska i otporna na bu?, sigurna je za porodicu.
Nedostaci: S obzirom na to da je pluta prirodni materijal, ona bledi na direktnoj sun?evoj svetlosti. Zbog fleksibilne prirode plute, mo?e se o?tetiti pod pritiskom name?taja. Tako?e nabubri u staja?oj vodi.
Najbolje prostorije: Pluta odli?no funkcioni?e u spava?im sobama zbog meko?e i topline.

2016 © - Majstor za parket